در حال نمایش 42 نتیجه

+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
380.000 تومان1.050.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
460.000 تومان770.000 تومان
NEW
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
460.000 تومان770.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
500.000 تومان600.000 تومان
فروش ویژه
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
550.000 تومان1.480.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
550.000 تومان650.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
550.000 تومان750.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
580.000 تومان1.750.000 تومان
فروش ویژه
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
580.000 تومان1.550.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
580.000 تومان640.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
600.000 تومان650.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
600.000 تومان1.200.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
650.000 تومان750.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
650.000 تومان700.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
700.000 تومان750.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
700.000 تومان750.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
700.000 تومان1.900.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
700.000 تومان750.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
720.000 تومان850.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
720.000 تومان2.000.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
750.000 تومان800.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
800.000 تومان2.200.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
800.000 تومان900.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
1.000.000 تومان1.100.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
1.000.000 تومان1.100.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
1.100.000 تومان2.500.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
1.300.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
1.300.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
1.300.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
1.300.000 تومان1.400.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
1.400.000 تومان2.800.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
1.500.000 تومان1.800.000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند نمایش سریع
1.600.000 تومان1.700.000 تومان

بهترین لنز 

blank

بهترین لنز گزینه ای است که همه ی افراد به دنبال خرید آن هستند. به دلیل این که تنوع برند لنز بسیار زیاد است، افراد هنگام خرید لنز چشم دچار سردرگمی می شوند و نمی دانند کدام یک برایشان بهتر است. در واقع بهترین راه خرید لنز طبی و رنگی دریافت مشاوره از متخصصان این حوزه است.

اما در این مقاله می خواهیم بهترین لنزهای تماسی را از جهات مختلف بررسی کنیم و در هر دسته بندی بهتزین ها را خدمت شما معرفی کنیم تا در هنگام خرید بتوانید راحت تر تصمیم گیری کنید.

مشخصات بهترین لنز

در ابتدا کار باید این موضوع را به طور مشخص عنوان کنیم که نمی توان یک لنز چشم به خصوص یا یک برند خاص را به عنوان بهترین لنز معرفی کرد.

مولفه های زیادی دست در دست هم می دهند تا یک لنز به عنوان بهترین معرفی شود. برخی از پارامترها نظیر راحتی در چشم، کیفیت مواد، اکسیژن رسانی در چشم و قیمت مناسب پارامترهایی است که هر فردی که قصد خرید کنتاکت تماسی دارد، انتظار دارد که لنزش آن ها را اشته باشد. اما برخی از ویژگی اختصاصی هستند که در ادامه بیشتر توضیح داده می شوند.

نوع لنز

نوع لنز در این مقوله بسیار اهمیت دارد. نمی توان یک برند را همه ی انواع کنتاکت های تماسی به عنوان بهترین لنز معرفی کرد. به عنوان مثال بهترین کنتاکت تماسی برای لنز طبی با بهترین کنتاکت تماسی برای لنز رنگی قطعا متفاوت خواهد بود.

انتظار افراد از یک لنز رنگی تغییر رنگ چشم به طور طبیعی است. لنز چشم رنگی که نتواند رنگ چشم را کاملا تغییر دهد و یا ترکیب رنگ زیبایی نداشته باشد و به روی چشم طبیعی به نظر نرسد هیچ وقت نمی تواند به عنوان یک لنز خوب معرفی شود.

انتظار از یک لنز طبی وضوح تصویر بالای آن است، که بتواند تصویر را شفاف به روی شبکیه چشم ایجاد کند.

مشخصات چشم فرد

دومین پارامتری که بسیار در بهترین بودن یک لنز تاثیر خواهد داشت مشخصات چشم فرد است. همان طور که می دانید افراد دارای ویژگی های چشمی منحصر به فرد خود هستند. این تفاوت هم در مشخصات کیفی و کمی وجود دارد. به عنوان مثال افراد در سایز چشم با هم تفاوت دارند. مثلا برخی دارای چشمان درشت و برخی دارای چشمان ریزتر هستند.

همچنین بعضی از افراد دارای چشمان خشک هستند. یا این که افرادی هستند که غدد اشکی چشمشان بسیار فعال می باشد. یا افرادی که دچار آلرژی های فصلی هستند. بدین ترتیب این تفاوت ها منجر به این می شود که یک لنز به خصوص را نتوان به عنوان بهتربن لنز معرفی کرد.

بهترین لنز برای اصلاح بینایی

یکی از اساسی ترین کاربردهای لنزهای تماسی اصلاح بینایی است. افرادی که به هر دلیلی دوست ندارند عینک بپوشند و یا این که امکان عمل جراحی برایشان مهیا نمی باشد، استفاده از کنتاکت های تماسی برایشان بهترین گزینه خواهد بود.

ابن افراد بسیار برایشان اهمیت دارد که دید واضح و شفافی داشته باشند. می توان با اطمینان گفت لنزهای تماسی نسبت به عینک ها دید بسیار شفاف تر و واضح تری ایجاد کنند.

تکنولوژی ساخت لنزها در حال حاضر بسیار متفاوت نسبت به چند دهه ی قبل شده است. این پیشرفت باعث تغییرات چشمگیری در میزان وضوح تصویر شده است. مخصوصا افرادی که نیاز به عدسی هایی با قدرت بالا دارند، می توانند طور دیگری روی این محصولات حساب باز کنند.

بهترین لنز در دسته لنزهای طبی را می توان به شرح ذیل اعلام کرد:

این سه برند را می توان بدون شک از بهترین های لنز طبی دانست. شما هر نوع مشکلی در بینایی داشته باشید می توانید به این برندها اعتماد کنید و لنز خود را تهیه کنید و از شفافیت تصویر خود لذت ببرید.

افرادی که دچار نزدیک بینی و دور بینی هستند می توانند از لنز با نمره ی منفی و مثبت برای رفع مشکل خود استفاده کنند. اما اگر مشکل آستیگمات دارند، باید سراغ لنز توریک بروند که اتفاقا این سه برند دارای لنزهای توریک بسیار عالی نیز می باشند.

اما در صورتی که آستیگمات های بسیار شدید ناشی از قوز قرنیه داشته باشند می تواند به برند بوستون اطمینان کنند.

چند نکته جهت داشتن دید بهتر

گرچه برندهایی که در بالا خدمت شما معرفی شدند جز بهتزین ها کنتاکت ای تماسی هستند، اما برای این که از نتیجه رضایت کامل را داشته باشید باید چند نکته را حتما رعایت کنید.

هیچوقت بر اساس نمره ی عینک اقدام به خرید نکنید. نسخه ی عینک متفاوت از نسخه ی لنز چشم است. دلیل آن نیز به خاطر نحوه ی جاگذاری عینک و لنز تماسی است. لنز چشم طبی کاملا به روی چشم قرار می گیرد در حالی که عینک کمی با چشم فاصله دارد. این باعث می شود که کانون عدسی مورد نیاز جهت اصلاح دید متفاوت باشد.

بنابراین اگر دوست دارید برندهایی که در بالا به عنوان بهترین لنز خدمتتان معرفی شدند در نهایت کارایی خود قرار بگیرند حتما بر اساس نسخه مخصوص لنز اقدام به خرید کنید.

فایده ی دیگری که تهیه نسخه ی پزشک در هنگام خرید دارد این است که در نسخه علاوه بر نمره ی چشم مشخصات چشم نظیر قطر و انحنای چشم و هچنین درصد رطوبت و خشکی چشم نیز مشخص می شود. هرچه لنز خریداری شده دارای مشخصات نزدیک تری به ویژگی های چشمتان داشته باشد، راحتی بیشتری خواهید داشت و این باعث ایجاد حس بهتری در شما خواهد شد.

لنزهای تماسی با نمره بالا

همان طور که عدسی های عینک برای افراد با نمره های بالای چشم افزایش پیدا می کند، عدسی لنز هم ضخیم تر می شود. این مضوع شاید باعث شود که لنز کمی بیشتر در چشم احساس شود. اما باز هم آن ها به اندازه ی کافی راحت خواهند بود. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشد لنزهایی که ضخیم تر هستند احتمالا بیشتر باعث خشکی چشم می شوند. اما شما می توانید با خرید بهترین لنز از به وجود آمدن این مشکل جلوگیری کنید.

به عنوان مثال لنز طبی بوش اند لومب پیورویژن از آن کنتاکت هایی است که حتی نمره های بالایش در استفاده های طولانی مدت باعث خشکی و ناراحتی در چشم نمی شود.

البته نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که افرادی که دچار سندرم خشکی چشم هستند بیشتر در معرض این عارضه قرار می گیرند. که می توان با انتخاب لنزهای سیلیکون هایدروژل مانند لنزهای برند آلکان و بایوفینتی تا حدودی از عوارض این مشکل بکاهند. هچمنین استفاده از قطره های مرطوب کننده لنز نیز توصیه می شود.

بهترین لنز برای تغییر رنگ چشم

بهترین لنز رنگی را می توان لنزی دانست که تغییرات رنگ طبیعی و در عین حال واضحی به روی چشم ایجاد کند. مخصوصا افرادی که دارای چشمان تیره و قهوه ای رنگ هستند بیشتر این موضوع برایشان اهمیت دارد.

بهترین برندهایی که می توان برای لنز رنگی معرفی کرد عبارت است از:

 • لنز آیس کالر
 • لنز دهب
 • لنز سولوتیکا

گرچه تنوع میان برنهای لنز رنگی بسیار زیاد است. اما این گزینه ها هم برای تغییر رنگ های روشن و هم تیره واقعا گزینه های بسیار عالی پیش رویتان قرار خواهند داد.

برای این که از انتخاب خودتان راضی باشد، باید هنگام خرید لنز طبی رنگی و یا رنگی چند فاکتور را مد نظر قرار دهید:

رنگ پوست

به رنگ پوستتان توجه داشته باشید. برخی از رنگ چشم ها با برخی از رنگ پوست های اصلا همخوانی ندارد. به عنوان مثال فردی که دارای پوست سبزه است لنز آبی برایش مناسب نخواهد بود. در صورتی که این فرد از لنز طوسی و یا لنز سبز استفاده کند، متوجه تغییرات زیبایی که در چهره اش رخ می دهد خواهد شود.

سبک پوشش

گزینه ی بعدی که باید آن را در نظر بگیرید توجه به سبک و میزان تغییرات انتظاری است. اگر شما جز افرادی هستید که زیاد در محیط های رسمی حضور دارید، قطعا لنزهای رنگی روشن نمی توان گزینه ی ایده آلی برایتان باشد. اما اگر به سبک های روشن علاقه دارید می توانید از میان رنگبندی لنز طوسی خرید خود را انجام دهید.

سبک زندگی

سبک زندگی نیز از گزینه هایی است که در انتخاب بهترین لنز تاثیر دارد. احتمالا می دانید که لنزهای تماسی از لحاظ دوری استفاده دارای مدل های مختلفی هستند. انتخاب مدت زمان استفاده ی لنز تحت تاثیر سبک زندگی افراد است. در ادامه با چند مثال بیشتر خدمت شما توضیح می دهیم.

افرادی که سبک زندگی شلوغی دارند و بسیار پر مشغله هستند بهترین نوع کنتاکت تماسی برایشان لنز روزانه است. لنز روزانه در واقع همان لنز یکبار مصرف است که پس از هر بار استفاده تعویض می شوند. یعنی شما صبح لنز را از داخل بسته بندی خارج می کنید داخل چشم می گذارید و شب قبل از خواب از چشم خارج می کنند و دور می اندازند. این پروسه در روز بعد تکرار می شود.

مدل های شبانه روزی نیز برای این افراد مناسب است. این ها برای دو هفته یا یک ماه بدون خارج کردن از چشم کاربرد دارند. مزیتی که استفاده از این نوع لنز دارند عدم نیاز به تمیز کردن آن ها می باشد. بنابراین برای افرادی که خیلی درگیر هستند مناسب است.

اما افرادی که اقتصادی تر هستند و هزینه های روزمره شان برایشان اهمیت دارد قطعا سراغ لنز سالانه خواهند رفت و این نوع برایشان بهترین خواهد بود. این نوع از میان تمام کنتاکت های تماسی ارزان تر برای مصرف کننده تمام می شوند. زیرا مدت زمان استفاده از آن ها دوازده ماه است. اما این لنزها نیاز به مراقبت بیشتری دارند و بیشتر چشم را در خطر عفونت ها قرار می دهند.

در نهایت افرادی که هم به جنبه ی اقتصادی خرید لنزشان فکر می کنند و هم نگران سلامت چشم هایشان هستند لنز فصلی گزینه ی بهتر و مناسب تری خواهد بود.

نسخه ی پزشک

و نکته ی نهایی و بسیار مهم خرید کنتاکت تماسی رنگی خود بر اساس نسخه ی پزشک است. بسیاری از افراد فکر نمی کنند که برای خرید این نوع نیز نیاز به نسخه ی پزشک دارند. اما اگر شما بهترین لنز را نیز خریداری کنید اما با مشخصات چشمتان مطابقت نداسته باشد حس راحتی نخواهید اشت. برای این که یک لنز بهترین باشد، حتما باید بر اساس مشخصات چشم خریداری شوند و این کار امکان پذیر نیست مگر اینکه نسخه ی پزشک داشته باشید.

در نسخه ی پزشک خرید لنز پارامترهای مختلفی درج می شود. شماره لنز، قطر لنز و انحنای پایه آن سه تا از مهمترین پارامترهایی است که در خرید لنز بسیار موثر است. اگر شما بهترین و گران ترین لنز تماسی را خریداری کنید اما از لحاظ قطر و انحنا و نمره با چشمتان تطابق نداشته باشد، لنزتان قابل استفاده نخواهد بود.

بهترین لنز برای چشمان خشک

افرادی که دارای چشمان خشک هستند معمولا هنگام استفاده از لنزهای تماسی دچار مشکل می شوند. نمونه های بسیار متنوعی در بازار وجود دارد که برای این افراد گزینه های مناسبی هستند.

در وهله ی اول بهترین لنز برای افراد با چشمان خشک لنزهای یکبار مصرف است. دلیل آن نیز تعویض روزانه ی آن و عدم تجمیع رسوبات پروتینی بر سطح آن است. بدین ترتیب در طول روز اکسیژن را به صورت حداکثر به چشم منتقل می کند. بدین ترتیب چشم هیدراته باقی می ماند و باعث ایجاد مشکل در چشم نخواهد شد.

لنزهای یک بار مصرف کمپانی آلکان نیز گزینه ی بسیار خوبی برای این دسته از افراد می باشند. زیرا لنزهای این کمپانی با استفاده از مواد هیدروژل ساخته شده است و همچنین استفاده از فناوری Aquacomfort plus باعث ابجاد راحتی در تمام طول روز شده است.

برند اکیووی نیز دیگر برندهایی است که برای این افراد لنزهای یکبار مصرف ویژه تولید کرده است. استفاده از ماده ی به خصوص باعث شده است که در طول احساس شادابی و راحتی در چشم خود داشته باشید.

اما اگر افراد با چشمان خشک به دنبال لنزهای ماهانه برای استفاده هستند، بهتر است از میان لنزهای سیلیکون هایدروژل اقدام به خرید کنند. به عنوان مثال لنز بایوفینتی و ایراپتیکس دارای گزینه های بسیار مناسبی برای این دسته از افراد هستند.

این لنزها با استفاده از مواد سیلیکون پیشرفته و تغییر یافته ای ساخته شدند که می تواند تا 16 ساعت چشم ها را مرطوب نگه دارد و اکسیژن مورد نیاز چشم افراد را تامین کند.

بهترین لنز برای رانندگی

رانندگی با لنز تماسی دارای مشکلات خاص خود می باشد. قرار گرفتن چشم ها در برابر دریچه های تهویه هوا و یا خیره شدن به مسیر می تواند چالش هایی را برای استفاده کنندگان به وجود بیاورد. همچنین رانندگی در شب نیز برای افرادی که از لنز استفاده می کنند کمی سخت است.

رانندگی در شب به علت تابش نور به چشم باعث ایجاد مشکلاتی می شود. دلیل این مشکل تغییر سایز مردمک چشم است. زمانی که در شب و در تاریکی رانندگی می کنید مردمک چشم کوچک و متمرکز می شود. اما زمانی که تغییر نور رخ می دهد، باعث تغییر سایز گشاد شدن مردمک می شود.

افرادی که لنز به چشم دارند این تغییرات باعث تاری موقت دید می شود. البته سن نیز در میزان این تغییرات بسیار تاثیر دارد. افرادی که سن بیشتری دارند زمان مورد نیاز برای داشتن دید واضح افزایش پیدا می کند.

در حال حاضر هیچ لنزی مختص رانندگی در شب طراحی نشده است و هنوز کارشناسان در حال تحقیق و بررسی به روی این موضوع هستند. اما استفاده از بهترین لنز که دید واضح و شفافی را اراه می کند برای این افراد کارساز خواهد بود.

می توان گفت لنزهای سخت یا لنزهای نفوذ پذیر به گاز نیز گزینه های مناسبی برای رانندگی در شب به حساب می آیند. زیرا این ها دید بسیار شفاف و واضحی را اراه می دهند. اما معمولا افراد کمی این ها را امتحان می کنند. چون فکر می کنند که لنزهای تماسی نرم راحت تر هستند.

برای این که چشم هایتان را در برابر خشکی چشم نیز حفظ کنید می توانید از قطره های مرطوب کننده ی لنز نیز استفاده کنید. همچنین دریچه های خروج هوای ماشین را به گونه ای تنظیم کنید که در تماس مستقیم با چشم هایتان نباشند.

بهتزین لنز برای مبتدیان

افرادی که برای اولین بار می خواهند از لنز تماسی استفاده کنند، قطعا دچار چالش هایی در ابتدای استفاده خواهند شد. ما در این قسمت می خواهیم به این دسته از افراد کمک کنیم تا بتوانند بهترین لنز را انتخاب کنند و از استفاده ی خود لذت ببرند.

در صورتی که این افراد برای رفع مشکلات بینایی نزدیک بینی و دور بینی و یا تغییر رنگ چشمشان قصد خرید کنتاکت تماسی دارند، بهترین گزینه برایشان لنزهای تماسی نرم است.

لنزهای تماسی نرم راحت ترین نوع لنزهای تماسی هستند. نمونه های دیگر لنزهای تماسی لنزهای سخت و هیبریدی هستند. لنزهای تماسی سخت گرچه دید بسیار واضح و شفافی را برای فرد ایجاد می کند، اما استفاده ی چندان راحتی ندارند. به همین دلیل بهترین گزینه برای افراد تازه کار می باشد.

لنزهای نرم را اگر طبق اصول و با نظر چشم پزشکتان خریداری کنید، زمانی که روی چشم قرار بگیرند نباید احساس شوند. حتی زمانی که پلک می زنید نباید حسی از وجود جسم خارجی در چشم داشته باشید.

وقتی سراغ لنزهای تماسی نرم بروید می بینید که آن ها در سه دسته روزانه، فصلی و سالانه ارایه شده اند. در وهله ی اول بهترین نوع لنز تماسی برای افراد مبتدی لنزهای تماسی روزانه است.

این ها دستور العمل استفاده ی بسیار راحتی دارند. نیاز به نگهداری و تمیز کردن ندارد و از همه مهم تر می توانند با نحوه ی استفاده از لنزهای تماسی آشنا شوند. همچنین اگر با نحوه ی استفاده و بینایی با آن مشکل نداشته باشند آن را به صورت فصلی سفارش دهند.

معمولا توصیه نمی شود برای اولین خرید از لنز سالانه استفاده کنید.

بهترین لنز برای کامپیوتر

افرادی که شاغل هستند و متعاقبا ساعت های بیشتری را پای سسیتم های کامپیوتری می گذارند، معمولا احساس خستگی بیشتری در چشم هایشان می کنند. به همین منظور معرفی کردن بهترین لنز برای این دسته از افراد نیز خالی از لطف نخواهد بود. البته این قسمت به درد دیگر افراد نیز می خورد. زیرا دنیای امروز به گونه ای شده است که خیلی از افراد به خاطر تفریح و یا بهخاطر مسائل روزمره مجبور هستند از کامپیوتر، موبایل و … استفاده کنند.

زمانی که فرد به صفحه ی کامپیوتر و موبایل خیره می شود، نور ساطع شده از صفحه ی آن ها چشم را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین هنگام استفاده از این وسایل، به علت خریده شدن به صفحه نمایش، به طور ناخودآگاه فرد کمتر پلک می زند. همین امر نیز منجر به خشکی چشم خواهد شد.

اثرات استفاده ی طولانی مدت از کامپیوتر و موبایل و … عبارت است از:

 • کاهش سرعت پلک زدن
 • خشکی چشم
 • تحریک چشم
 • قرمزی چشم
 • فشار و خستگی چشم
 • و در نهایت تاری دید

افراد شاغل و کسانی که ساعت زیادی را پای تلویزیون می گذراند و یا این که از موبایل استفاده می کنند، بدون شک در معرض یک یا دو مورد از عوارض فوق قرار می گیرند. این افراد در صورت استفاده از لنز تماسی باید لنزی تهیه کنید که منجر به تشدید موارد فوق نشود.

اما این موضوع آنقدر هم نگران کننده نمی باشد. به توجه به پیشرفت تکنولوژی توانسته است در این زمینه نیز به بشر کمک کند.

ویژگی بهترین لنز برای کاربران کامپیوتر

برای این که بتوانید راحت تر لنز مورد نظر خود را پیدا کنید، شرایط زیر را هنگام خرید لنز در نظر بگیرید:

درصد آب لنز

بهترین لنز برای این افراد لنزهایی است که بتواند چشم ها را مرطوب نگه دارند و از درصد آب کافی برخوردار باشند. بهترین نمونه ها برای این افراد لنزهای سیلیکون هایدروژلی است. زمانی که افراد از این وسایل استفاده می کنند، کمتر پلک می زنند. پلک زدن باعث پخش شدن آب در تمامی نواحی چشم می شود و پلک زدن کمتر منجر به خشکی چشم می شود.

به همین دلیل لنزهایی که از درصد آب بالاتری برخوردار هستند در برابر این مشکل مقاوم تر هستند و رطوبت چشم را بهتر حفظ می کنند.

بافت لنز

هرچه لنز از بافت ظریف تر، نرم تر و صاف تری برخوردار باشند، هنگامی که در چشم هستند اصطحکاک کمتری با سطح چشم ایجاد می کند. بدین ترتیب کمتر باعث تحریک چشم می شود. این نوع لنزها منجر به خستگی کمتر چشم نیز می شود.

نفوذپذیری اکسیژن

از دیگر عواملی موثر در انتخاب بهترین لنز برای این افراد، میزان نفوذپذیری اکسیژن است. لنزهای سیلیکون هایدروژل لنزهایی هستند که اکسیژن رسانی بیشتری به چشم انجام می دهند. این باعث می شود که چشم ها احساس طراوت بیشتری کند. اکسیژن رسانی بیشتر علاوه بر این مزایای دیگری هم دارد. به عنوان مثال خطر بتلا به عفونت چشم را کاهش می دهد.

از بهترین لنزهای تماسی برای افرادی که سر کار زیادی به کامپیوتر و موبایل و … دارند به شرح زیر است:

بایوفینتی

افرادی که از سندرم خشکی چشم هنگام استفاده از لنزهای تماسی رنج می برند می توانند با خرید لنز بایوفینتی این مشکل خود را کاملا کنترل کنند. این لنز که با استفاده از مواد سیلیکون هایدروژل ساخته شده است، اثر کنترلی بسیار خوبی جهت جلوگیری از خشکی چشم را دارد.

این لنز را هم می توانید به صورت روزانه و هم ماهانه خرید کنید. گرچه لنزهای روزانه برای افرادی که دچار خشکی چشم هستند گزینه های مناسب تری هستند. زیرا با کاهش تجمع رسوبات به روی چشم از تحریک و خشکی چشم جلوگیری می کنند. اما خرید مدل های ماهانه نیز کارساز است.

اگر نتوانستید این مدل را پیدا کنید دیگر مدل های لنزهای سیلیکون هایدروژل مانند لنز آلکان، لنز ایراپتیکس هم گزینه های خوبی به حساب می آیند.

سعی کنید زمانی که از لنز استفاده می کنید، بیشتر پلک بزنید. همچنین می توانید از قطره های مرطوب کننده نیز استفاده کنید. حتما نسخه ی به روز تهیه کنید. در زمان کار با لپتاپ و … هر بیست دقیقه استراحت کوتاه به چشمتان بدهید. بدین ترتیب مطمئن باشید که مشکلی هنگام کار با لپتاپ، موبایل و …. نخواهید داشت.

خرید بهترین لنز

در نهایت می توان گفت بهترین لنز، لنزی است که بتواند تمامی نیازهای شما را برطرف کند. در واقع انتظارات افراد از بهترین کنتاکت تماسی به شرح زیر است:

 • دید شفاف
 • راحتی در چشم
 • استفاده از مواد با کیفیت
 • تکنولوژی های به روز
 • متناسب با سبک زندگی
 • قیمت مناسب

برند اکیووی اوییسس از برندهایی هست که می تواند تمامی گزینه های بالا را برآورده کند. از لحاظ کیفیت و قیمت واقعا عالی می باشد.

اما برندهای دیگری هستند که می توانید آن ها را در وب سایت ایفوریا ببنید و خریداری کنید. ایفوریا را به عنوان نمایندگی لنز تهران به خاطر بسپرید. در این فروشگاه می توانید انواع مدل های لنزهای تماسی و محصولات جانبی مورد نیاز خود را تهیه کنید.

با یاد داشته باشید که حتما خرید خود را با نظر پزشک انجام دهید زیرا لنزهای تماسی همگی مثل هم نیستند و برای این که حس راحتی و رضایت داشته باشید حتما باید متناسب با چشمتان باشد.

در صورتی که پس از استفاده از لنز احساس راحتی نداشتید حتما مشکل خود را با متخصص چشم در میان بگذارید. چشم از اعضای بسیار مهم و حساس است که که نادیده گرفتن مشکلات آن می تواند باعث بروز مشکلات جدید تر و اساسی تری در چشم شود.

امیدواریم با خواندن این مقاله توانسته باشید بهترین نوع لنز خود را انتخاب و خریداری کنید.

blank